ارتباط با من
_
عکاسی یعنی ثبت و ایجاد یک تصویر؛ که در دو مرحله انجام می‌شود: نخست، به‌دست‌آوردن تصویر به وسیلهٔ دوربین و ثبت آن روی نگاتیو (فیلم) یا گیرنده تصویر الکترونیکی و دوم، ظاهر کردن تصویر مخفی حاصل از دوربین عکاسی و پایدارکردن آن، اگر به عکاسی نیاز دارید با من در ارتباط باشید.
  • email@yoursite.com
  • 333 55 44 021
  • ایران ، تهران، خیابان بهبودی